Қазіргі заман - Журналист сыры

ЖУРНАЛИСТ СЫРЫ

Журналистпін!
Көңілім көкке өрлеген,
Шыңдарға аттап келемін көп белменен.
Доптерімде жолдарым жатыр толып,
Әлі де бәрін жазып өткермеген.

Журналистпін!
Сан тарау ой кешемін,
Жайлау барып шопанмен тілдесемін.
Жақсылыққа жаршы боп, ара түсем,
Жамандықтың семсерін сермесе кім.

Журналистпін! Заманмен даусым үндес,
Жазғаныма айтпайды жүртым егес.
Өйткені мен сөйлеймін көп атынан,
Ал көптің қателесуі мүмкін емес...